Online rezervácia

Aktivity

Odporúčame  navštíviť:

Zoznam svetového kultúrneho dedičstva
V rámci vymedzovania hraníc územia Banská Štiavnica a okolie, zapísaného do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva (UNESCO) bolo do zoznamu zaradených 20 objektov, ktoré dnes patria do katastrov obce Hodruša - Hámre:

Aktivity 1-6
Aktivity 7-9
10. Prívodné jarky a vodné štôlne v Hodruši a Dolných Hámroch
11. Dedičná štôlňa Moder v Kopaniciach
12. Povrchové dobývky na Baništi v Kopaniciach
13. Moderštôlniansky Tajch v Kopaniciach
14. Štôlňa Ján Krstiteľ (Baptista)
15. Dolná Schöpfer štolňa
16. Flotačná úpravňa, nachádzajú vľavo, vedľa štátnej cesty do Banskej Štiavnice na začiatku miestnej časti Banská Hodruša.
17. Budova drviarne, nachádzajúca sa vedľa flotačnej úpravne
18. Šachty Mayer I. a
19. Mayer II., nachádzajúce sa na konci katastrálneho územia Dolné Hámre, tesne pri štátnej ceste smerom na Banskú Štiavnicu.
20. Banícka klopačka
Aktivity 20
nachádzajúca sa asi 200 m od Námestia Kalvárie smerom do Hornej Hodruše. Základy tejto renesančnej kamennej hranolovitej veže na vrchu ukončenej krytou ochodzou pochádzajú z roku 1521. Prvá Klopačka, ktorej údery zvolávali baníkov do práce v okolitých baniach a ktorej zvuk úderov bol signálom aj k najväčšiemu sociálnemu povstaniu hodrušských baníkov v rokoch 1525–1526, sa spomína už v prvej polovici 16. storočia.
 
V obci sú rímskokatolícke kostoly sv. Mikuláša z roku 1387 a sv. Petra a Pavla z roku 1577, tiež evanjelický kostol. Nachádzajú sa tu aj kaplnky sv. Jána Nepomuckého z roku 1865 a Panny Márie z roku 1946.
Aktivity 20-2
 
Štiavnické vrchy - chránená krajinná oblasť
Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy bola vyhlásená v roku 1979. Svojou výmerou
77 630 hapredstavuje najväčšiu CHKO na Slovensku. Územie má osobitné postavenie tak pre svoju kultúrno-historickú hodnotu, ako i preto, že je to najväčšie vulkanické pohorie na Slovensku. Biogeografická poloha územia na rozhraní dvoch rozdielnych klimatických typov spôsobuje prelínanie panónskych prvkov flóry a fauny s karpatskými horskými prvkami. Ďalšou charakteristickou črtou je jeho bohatá banícka minulosť, dokumentovaná unikátnymi technickými pamiatkami a tiež osobitný krajinársky charakter. Výskytom a počtom minerálov nemá na Slovensku obdobu.
Najvyšším vrchom je Sitno (1009,2 m.n.m.), najnižší bod sa nachádza v údolí Hrona pri Kozárovciach (180 m.n.m.). Z geologického hľadiska budujú Štiavnické vrchy andezity, ryolity, brekcie a tufy. Miestami sa vyskytujú horniny melafýrovej série pestré pieskovce, bridlice, kremence a vápence. Územie má pestré geologické zloženie, ktoré sa odráža aj v pestrosti jeho reliéfu. Miestami erózne trosky lávových pokrokov, resp. prúdov vytvárajú výrazné vrchy. Vypreparované sopúchy a žilné telesá vystupujú často vo forme brál.
V pohorí sa nachádza množstvo kamenných morí.
 
Významnými turistickými miestami sú:
Baňa Všechsvätých nad obcou Hodruša Hámre. V expozícii je možné vidieť rôzne spôsoby razenia banských diel a dobývania rudy. Zaujímavosťou sú nasucho murované banské diela a aragonitová výzdoba - tzv. železný kvet.
Bralce pri obci Hliník nad Hronom. Prírodná rezervácia o výmere 13,5 ha. Ochrana reliktnej vegetácie v zmiešanom lese, ktorej výskyt je podmienený existenciou večného ľadu v kavernách v ryolitoch. Ide o najjužnejší a najnižšie položený výskyt na Slovensku.
Kamenné more vo Vyhniach. Prírodná rezervácia o rozlohe 13,3 ha. Ochrana plošne najväčšieho kamenného mora vulkanitov Karpát na Slovensku s charakteristickou pionierskou vegetáciou.
Kamenný jarok pri obci Repište. Prírodná rezervácia na ploche 65,1 ha. Výskyt hornín pochádzajúcich z takmer všetkých geologických období. Významná lokalita z floristického hľadiska.
Kapitulské bralá pod obcou Sklené Teplice. Prírodná pamiatka s výmerou 37 ha. Výnimočný produkt neogénneho vulkanizmu v Západných Karpatoch. Sú tu pestré skalné a lesostepné spoločenstvá rastlín a živočíchov.
Kašivárová. Národná prírodná retervácia o výmere 49,8 ha severne od obce Hodruša-Hámre. Ochrana pôvodnej dubiny s prirodzenou obnovou. Mohutné asi 200 ročné duby majú krásny vzrast.
Sklené Teplice obec a kúpele. Termálne minerálne pramene. Liečba pohybového ústrojenstva a nervových chorôb (jaskynné parné kúpele).
Szabóova skala pri obci Hliník nad Hronom. Jedna z najstarších prírodných rezervácií s výmerou 11,9 ha. Ochrana vypreparovaného čela mohutného ryolitového lávového prúdu s perlitovou zónou po obvode.
Vyhne obec s termálnym kúpaliskom a historickými kúpeľnými objektami.
Vyhniansky travertín. Prírodná pamiatka v obci Vyhne o výmere 0,36 ha. Ochrana travertínovej kopy, ktorá sa viaže na prameň minerálnej vody.
Šašovské Podhradie. Zrúcanina Šášovského hradu na sever od Žiaru nad Hronom. Kráľovský hrad s križovatkou obchodných ciest.
 
Turistické trasy:
B. Štiavnica - Červená studňa - Hadová - Rumplovská - Banský vrch (Kerling) - Lukavica - Žarnovica
Sedlo Peciny - Richnavské jazerá - Banište - Kopanice - Kojatín - Voznica
Počúvalské jazero - Vysoká - Lachtriská - Rudno nad Hronom
B.Štiavnica - Staré mesto - Červená studňa - Hodrušské jazero - Banská Hodruša - Rumplovská - Jelenia skala - Šprochova dolina - Vyhne
Nová Baňa - Brehy - sedlo Krížny buk - Pukanec
 
Cykloturistika:
Asfaltovými cestami, ktoré pretkávajú celé Štiavnické vrchy priľahlými dolinami a kopírujú tak turistické trasy. Odporúčame cyklotrasy projektu BAJKOM K TAJCHOM. Tie Vás v sedle horského bicykla prevedú krásnou prírodou Štiavnických vrchov, popretkávaných jedinečným systémom banských jarkov a tajchov.
 
Krásu štiavnickej prírody si môžete počas letných prázdnin vychutnať aj zo sedačky lanovky Doppelmayr. Tá Vás z nástupnej stanice pri Hodrušskom tajchu vyvezie až na Hornú Roveň, odkiaľ je možnosť po turistickom chodníku sa dostať späť alebo do Banskej Štiavnice.
 
V celej oblasti sú výborne spracované náučné turistické chodníky.
Informácie k trasám, ich náročnosti a iné dôležité informácie poskytneme na recepcii penziónu Banský dom.
 
V zime odporúčame navštíviť blízke lyžiarske strediská
 
Len pár kilometrov od penziónu je Lyžiarske stredisko Salamandra. Bolo otvorené len v roku 2009. Situované je uprostred Štiavnických vrchov. Je jedným z najjužnejšie situovaných stredísk na Slovensku. Lyžiarsky areál je vybavený modernými technológiami a ponúka lyžovačku na stredne ťažkej zjazdovke s dĺžkou 1450 m a prevýšením 271 m.
Aktivity salamadra
 
 Lyžiarsky vlek ILIJA – DÚBRAVY
Nenáročný svah, dva lyžiarske vleky, požičovňa lyží, rodinné ceny. Výborná atmosféra malej zjazdovky.
 
BEŽKÁRSKE TRATE
Trate sú za priaznivých snehových podmienok pravidelne udržiavané. Poskytujú príjemné zážitky v prostredí Štiavnických vrchov, najmä pod hrebeňom Paradajz – Tanád. Nástup na trate je možný v sedle Peciny, na Hornej Rovni a na Červenej studni nad Banskou Štiavnicou v lyžiarskom stredisku Salamandra.
Aktivity lyž trate
 
 Odporúčame navštíviť a športovo sa zabaviť v našej obci Hodruša -Hámre:
 
Tenisové kurty- štyri tenisové kurty pravidelne udržiavané. Nachádzajú sa v športovom areáli na Kyslej v časti Dolné Hámre. Tenisová sezóna začína v máji a končí koncom septembra.
 
Korčuľovanie - cez zimné obdobie slúžia kurty ako vhodné miesto na klzisko. Postavené mantinely a hokejové bránky umožňujú zohrať zaujímavé zápasy medzi sebou. Korčuľovať sa je možné aj na zamrznutých jazerách - Dolnohodrušskom a Kopanickom.
 
Futbal - v obci sú tri futbalové ihriská. Dve sa nachádzajú v časti Kyslá a jedno je pri základnej škole v časti Banská Hodruša. V časti Kopanice je menšie futbalové ihrisko neďaleko jazera.
 
Kolkáreň- V športovom areáli na Kyslej je dvojdráhová kolkáreň, ktorú je tiež možné si prenajať v ktoromkoľvek ročnom období.
 
Kúpanie- v obci sa nachádza kúpalisko s dĺžkou 25 m, ktoré je v športovom areáli na Kyslej. Nad dedinou je Dolnohodrušské jazero, ktoré sa nachádza v nádhernej prírode. Pod jazerom je kurt, kde si môžete zahrať napr. nohejbal. V časti Kopanice je tiež menšie jazero, ktoré po nedávnej rekonštrukcii znovu ožilo.
 
Turistika- okolitá nádherná príroda ponúka skvelé možnosti na dlhé i krátke túry po Štiavnických vrchoch. Je to zaručený zážitok v ktoromkoľvek ročnom období.