Online rezervácia

Operačný program EÚ

Projekt Banský dom
 
Spoločnosť IMPA autoalarmy s.r.o.  získala z Európskeho fondu regionálneho rozvoja nenávratný finančný príspevok vo výške 528 347,73 na rekonštrukciu objektu Banský dom v obci Hodruša-Hámre. Poskytovateľom NFP je Minsterstvo hospodárstva SR (www.economy.gov.sk) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Projekt je realizovaný od 03/2014 do 09/2015.  Predmetom projektu je rekonštrukcia objektu na zariadenie cestovného ruchu a jeho vybavenie (interiérové vybavenie, gastrozariadenia). Banský dom návštevníkom  regiónu ponúkne reštauráciu, vínnu pivnicu, letnú terasu, wellness služby a priestor pre školenia.

Operacny program EU