Online rezervácia

O nás

Nachádzame sa na námestí Kalvárie v Hodruši - Hámroch  pri hlavnej ceste Žarnovica - Banská Štiavnica. Je to jeden z najstarších meštiackych domov, v minulosti s pavlačou a stajňami, viackrát prestavovaný. Slúžil aj ako ordinácia a byt banského lekára, poštová a prepriahacia stanica konskej pošty. Pred domom je socha sv. Jána z Nepomuku z 18 storočia a vedľa Kamenné súsošie Krista ukrižovaného medzi lotrami, svätou Máriou, Máriou Magdalénou a svätou Rozáliou. Pochádza z konca 18. storočia, upravované bolo zrejme v roku 1832, ako potvrdzuje ďakovná tabuľa za ukončenie cholerovej epidémie.

Penzión Banský dom – rekonštrukcia ukončená v roku 2015. Pri prácach boli zachované všetky pôvodné pamiatkovo chránené prvky. Penzión poskytuje kvalitné služby v regióne Štiavnických vrchov v prepojení zimnej a letnej sezóny a v spojení kultúrnych, historických a prírodných pozoruhodností v okolí.       

Pred po

Hodruša - Hámre je obec na Slovensku, začlenená do okresu Žarnovica. Vznikla v roku 1971 spojením obcí Banská Hodruša, Dolné Hámre, ku ktorým bola v roku 1980 pripojená aj horská obec Kopanice. Nachádza sa v západnej časti Štiavnických vrchov v Hodrušskej doline na strednom Pohroní, v západnom svahu niekdajšieho Štiavnického stratovulkánu, ktorého erupcie pred 14-13 miliónmi rokov vytvarovali územie Štiavnických vrchov. Rozprestiera sa od úrovne rieky Hron, ktorá tečie západným smerom až po hrebeň Štiavnických vrchov. Celou Hodrušsko - Hámrovskou dolinou preteká Hodrušský potok. Jeho dĺžka je 13,5 km, pramení pod vrchom Tanád pri Banskej Štiavnici v nadmorskej výške 830 m n. m. Podnebie prírodne, historicky a turisticky najzaujímavejších území obce je podmienené zemepisnou polohou Štiavnického pohoria, ktoré klimaticky patrí prevažne do oblasti mierne teplého, vrchovitého a vlhkého podnebia s priemernou ročnou teplotou 6 až 8°C, v lete 18 až 24 °C a v zime od -2 do -10 °C.

Hodruša

Obec Hodruša – Hámre je známa predovšetkým svojou baníckou históriou, pôvodným, prvotným spracovaním rúd – (hutníctvom, železiarstvom, spracovaním striebra či strojárstvom). Prvé písomné zmienky o jednotlivých častiach obce pochádzajú z konca 13.
a 14. storočia (Kopanice 1286, Banská Hodruša 1352, Dolné Hámre 1391). Všetky zmienené časti sú súčasťou Banskoštiavnického stratovulkanického komplexu a sú v podzemí vzájomne prepojené jednotlivými štôlňami, sčasti priechodnými dodnes.

V roku 1376 bola Banská Hodruša pričlenená ako vonkajšia časť mesta Banskej Štiavnice až do roku 1952, teda plných 576 rokov.

V miestnych častiach Dolné Hámre a Kopanice sa obyvatelia okrem baníctva a spracovania vyťaženej rudy venovali tiež poľnohospodárskej výrobe. V Dolných Hámroch od konca 19. storočia bolo aj spracovanie vyťaženého striebra v továrni Sandrik, kde sa vyrábali hlavne strieborné príbory a ďalšie predmety pre servírovanie, ale aj bohato tvarované ručne tepané čajové a kávové súpravy, misy, sakrálne predmety – kalichy, monštrancie, svietniky atď. Na svetovej výstave v Paríži v roku 1900 získala továreň Sandrik pre vtedajšie Uhorsko striebornú medailu v kategórii „spracovanie kovu“.